ร่วมงานกับกสิกรไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ (ทั่วประเทศ) ด่วน!!!

0
3234

ธนาคารกสิกรไทยกลุ่ม บริษัท ผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำของประเทศไทยและเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นองค์กรแห่งการสร้างผู้นำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2554 จากการจัดอันดับโดย Aon Hewitt ร่วม นิตยสารฟอร์จูนและกลุ่ม RBL ธนาคารกสิกรไทยขอเสนอโอกาสแห่งความก้าวหน้าที่ไม่เหมือนใครหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นรักการทำงานเป็นทีมและช บการคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลาทั้งหมดคือคุณสมบัติที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพไปพร้อมกับเราอย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีเช่นนี้ผ่านไปมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงกับธนาคารกสิกรไทย

ขณะนี้ ธนาคารกสิกรไทย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานธนาคาร โดยผู้สนใจตำแหน่งงานว่างกสิกรไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งธนาคารเปิดรับทั่วประเทศ และผู้สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ได้โดยการคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ

ร่วมงานกับกสิกรไทย

ตำแหน่งงานว่างกสิกรไทย

 • เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ (ทั่วประเทศ)

ความรับผิดชอบ

ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งรับผิดชอบในการวิเคราะห์ เครดิตของลูกค้าให้ความช่วยเหลือด้านการขายและการบริการแก่กลุ่มลูกค้าใหม่

ลักษณะงาน

 • เจรจาและดำเนินการแก้ไขหนี้ในความ รับผิดชอบ
 • ติดตามการผ่อนชำระและการปฏิบัติตามข้อ ตกลงของลูกหนี้ที่สัญญาไว้กับธนาคาร
 • จัดทำรายงานและปฏิบัติงานด้านการ รับชำระหนี้จากลูกหนี้
 • จัดทำ / เตรียม เอกสารเกี่ยวกับการแก้ไข / ปรับปรุงโครงสร้างหนี้การดำเนินคดีและการประเมิน ราคาหลักประกัน
 • วิเคราะห์งบการเงินและเครดิตรวมถึงการ จัดเตรียมคำขออนุมัติเครดิต (เครดิตเขียนขึ้น) บทวนวงเงินเครดิต / ต่ออายุวงเงินเครดิต / ควบคุมการใช้วงเงินเครดิต
 • ติดตามการใช้วงเงิน / การผ่อนชำระของลูกค้าให้อยู่ในระยะ เวลาที่กำหนดการบริการแก่กลุ่มลูกค้าใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัครงานกสิกรไทย

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • การเงินหรือบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 • ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศและ สะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
 • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

สถานที่ทำงาน : ทั่วประเทศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานกสิกรไทย