ตำแหน่งงานว่างธนชาต เปิดรับสมัครงานธนาคาร 7 ตำแหน่ง กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด จำนวนมาก

0
2306

ธนชาตได้ให้ความสำคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากที่สุด โดยธนาคารจะลงทุนพัฒนายกระดับ ความสามารถของบุคลากรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของธนาคารในทุกระดับมีความรู้ความสามารถ ที่แท้จริงใน การเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และตรงตามความ ต้องการของ ลูกค้า ตลอดจนสร้างให้ทีมงานมีจิตใจในการให้บริการ รับฟัง และความเอาใจใส่ในทุก ความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการภายใต้ กลยุทธ์การฝึกอบรมด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับงานแต่ละด้าน (Classroom Training) ระบบพนักงาน ฝึกหัดด้วยการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) การกำกับการปฏิบัติงานและการสอนงาน (Coaching) โดยจะมีการ ประเมินผลและติดตามการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ทั้งนี้จะได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ เช่น ระบบ E-learning เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ในวงกว้าง

ร่วมงานกับธนชาต

ตำแหน่งงานว่างธนชาต

  1. Mobile App Front-End Developer
  2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระดับ O-SO (Shared Services)
  3. เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (PBO) ประจำสาขาโพธาราม
  4. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR) ประจำสาขาโพธาราม
  5. เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายยย่อย (PBO) ประจำสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัด
  6. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) ประจำสาขาโซนต่างจังหวัด (ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง)
  7. เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างธนชาต