ตำแหน่งงานว่างธ.ก.ส. เปิดรับพนักงานการเงิน วุฒิป.ตรี 150 อัตรา รับถึง 6 ม.ค.63

0
7541

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ปฏิบัติงานปรจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด โดยผู้สนใจตำแหน่งงานว่างธ.ก.ส. สมัครงานผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563

ร่วมงานกับธ.ก.ส.

ตำแหน่งงานว่างธ.ก.ส.

  • พนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 150 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งงานว่างธ.ก.ส.

ให้ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่างธ.ก.ส. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมัครผ่านระบบคลังข้อมูลของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดในการสมัครดังปรากฏในเอกสารต้นฉบับ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างธ.ก.ส.