ตำแหน่งงานว่างบริษัทบุญรอด (เบียร์สิงห์) และบริษัทในเครือ 55 ตำแหน่ง 74 อัตรา ทุกวุฒิการศึกษา ทั่วประเทศ

0
5045

เราดูแลใส่ใจพนักงานเหมือนคนในครอบครัว เรามีสวัสดิการที่ดูแลพนักงานและคนในครอบครัวพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความอุ่นใจและความสุขในการทำงาน

ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานว่างบุญรอด (สิงห์) และบริษัทในเครือ สามารถสมัครงานออนไลน์ โดยคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งก่อนการกรอกประวัติเพื่อสมัครงาน

สมัครงานบริษัทบุญรอด

ตำแหน่งงานว่างบุญรอด (สิงห์)

 • Telesales Presales – Agent 1 อัตรา
 • Senior Officer / Manager Investment 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอยุธยา (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • Department Manager – Business Development 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อการตลาด 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ต่างประเทศ) (Asst. International Sales & Marketing Manager) 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ในประเทศ) (Asst. Domestic Sales & Marketing Manager) 1 อัตรา
 • ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขากรุงเทพ (กิ่งแก้ว) Cash Van Sales 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ Singha Online Shop 2 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ 1 อัตรา
 • วิศวกรบำบัดน้ำดี 1 อัตรา
 • วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอ่างทอง (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • Sales Coordinator 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 1 อัตรา
 • Progess Engineer 1 อัตรา
 • Programmer 1 อัตรา
 • ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา 1 อัตรา
 • ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา นานาชาติ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเครือข่ายสังคม 1 อัตรา
 • Project Manager 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารประสิทธิภาพการขาย (HRD) 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจอาหารขบเคี้ยว 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาชัยนาท (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอุดรธานี (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขาลำปาง (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 • นักบัญชีบริหาร Conso 2 อัตรา
 • นักบัญชีบริหาร-ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร 3 อัตรา
 • Finance & Account Manager 1 อัตรา
 • ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 • HR Coordinator 1 อัตรา
 • Software Developer 3 อัตรา
 • พนักงานขายเงินสดสาขา มหาสารคาม (Cash Van Sales) 1 อัตรา
 • พนักงานระบบคุณภาพ 1 อัตรา
 • Key Account Manager – Modern Trade 1 อัตรา
 • Key Account Supervisor – Modern Trade 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT) 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา
 • Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา
 • วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา
 • Technology Specialist 1 อัตรา
 • Telesales Presales- Agent 2 อัตรา
 • Demand & Supply – Planner 2 อัตรา
 • หัวหน้าหน่วยกิจกรรมการตลาดพิเศษ Alcohol 1 อัตรา
 • ช่างเทคนิค 1 อัตรา
 • Programmer – เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • Assistant Brand Manager (Jinro) 1 อัตรา
 • เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างบุญรอด