รถไฟฟ้า MRT เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ คลิกดูรายละเอียด

0
10492

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโตกับ BEM

การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและคมนาคมแบบครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนอนาคตของระบบขนส่ง และระบบคมนาคม ของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในธุรกิจก่อสร้าง และบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานว่างรถไฟฟ้า MRT ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับ BEM

ตำแหน่งงานว่างรถไฟฟ้า

 1. เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์และสื่อสารการตลาด1อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ แผนกกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร 1 อัตรา
 3. วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา
 4. พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 8 อัตรา
 5. ช่างโยธา-ก่อสร้าง ด่วน!! 5 อัตรา
 6. วิศวกร ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์และสื่อสารการตลาด 1 อัตรา
 8. วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
 9. พนักงานขับรถ 3 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการข้อมูล 1 อัตรา
 11. ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา
 12. พนักงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 4 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน (Data Analyst) 1 อัตรา
 14. พนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา
 15. พนักงานขับรถกระเช้า 1 อัตรา

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่าง รถไฟฟ้า