ตำแหน่งงานว่างวันนี้ ซีพี และบริษัทในเครือฯ เปิดรับสมัครงาน 15 ตำแหน่ง 19 อัตรา

0
6655

บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ซึ่งมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นปีละ 600 สาขา ซึ่งในปี 2561 นี้ ประเทศไทยมีร้าน 7-Eleven มากกว่า 10,000 สาขา และการที่ CPAll มุ่งเป้าที่จะเป็นร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จึงให้ความสำคัญกับอาหารพร้อมทานที่สด สะอาด ปลอดภัย และพัฒนานำเสนอสินค้าใหม่ที่หลากหลาย มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน 7-Eleven

สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุตรพนักงาน และให้ความ สำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัย

สำหรับผู้สนใจตำแหน่งงานว่างซีพี ประจำสัปดาห์นี้ ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์

สมัครงานซีพี

ตำแหน่งงานว่างวันนี้

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานกลางศูนย์การเรียนฯ ด่วนมาก – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 อัตรา
 • ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – สำโรง (ด่วน) – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ความร่วมมือ พื้นที่ภาคใต้ ด่วนมาก – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 อัตรา
 • IT Business Analyst – ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 อัตรา
 • AI Manager – ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 อัตรา
 • Creative AI Manager (Education Center) – ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 อัตรา
 • IT Specialist,Business Representative(SLA) (Gosoft) – ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่าย Data Development – ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 อัตรา
 • Senior AI Manager – ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 อัตรา
 • Full Stack Developer (Gosoft co., ltd.) – ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่าย Consult Unit (AI/Blockchain) – ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่าย ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 อัตรา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ Store&Receiving โครงการ PIM Food Academy – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 อัตรา
 • คลิก>>>ตำแหน่งงานว่างวันนี้


  อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/