ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลสกลนคร 36 อัตรา วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 30 ม.ค.-4 ก.พ.

0
924

โรงพยาบาลสกลนคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 36 อัตรา ผู้ที่สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 / ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี โดยผู้สนใจตำแหน่งงานโรงพยาบาลสกลนคร ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงานโรงพยาบาลสกลนคร

ตำแหน่งงานโรงพยาบาล

  1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา
  2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 16 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  5. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  6. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานบริการ (สวน) จำนวน 1 อัตรา
  8. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
  9. พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาลสกลนคร

ให้ผู้สนใจตำแหน่งงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานโรงพยาบาล