ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเด็ก 12 ตำแหน่ง 45 อัตรา วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 30 ม.ค.-28 ก.พ.

0
1779

ประกาศกรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 45 อัตรา โดยผู้สนใจตำแหน่งงานโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่างโรงพยาบาลเด็ก

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา
 9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) จำนวน 21 อัตรา
 10. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
 11. พนักงานประจำห้องทดลอง (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานบัตรรายงานโรค (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงพยาบาลเด็ก

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานสมัครงานด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานโรงพยาบาลเด็ก