ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน เดือนกันยายน

0
2928

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ประจำเดือนกันยายน โดยมีตำแหน่งงานว่าง หลายสิบตำแหน่งด้วยกัน สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาด้านการเงิน การธนาคาร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร เตรียมเอกสารเพื่อสมัครงานออนไลน์ได้เลย โดยผู้ที่สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทย สามารถคลิกลิงก์ตำแหน่งงานว่างแต่ละตำแหน่ง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครงาน

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการบัญชี
 2. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการจัดการทางการเงิน ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 2
 3. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
 4. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส การค้าต่างประเทศ
 5. เจ้าหน้าที่ธุรกิจเงินฝาก สังกัด สำนักนานาเหนือ
 6. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน ฝ่ายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน
 7. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า
 8. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต
 9. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาในพื้นที่กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง และกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2
 10. ทีมติดตามและประเมินผล (Sales Performance Monitoring)
 11. ทีมพัฒนากระบวนการ (Process Improvement)
 12. ทีมบริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า
 13. ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
 14. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสสนับสนุนการรักษาพยาบาล
 15. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ
 16. รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าส่วน ผู้บริหารฝ่าย ทีมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลูกค้าและ MIS
 17. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน /เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ดูแลความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธนบดี (สังกัด Wealth Hub Center)
 18. ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales) เฉพาะผู้พิการ
 19. รองผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Channel Management
 20. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส / หัวหน้าส่วน Corporate Channel Managetment