ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารกรุงไทย เดือนมกราคม 2559 จำนวน 26 ตำแหน่ง

0
3592

สมัครงานธนาคารกรุงไทย 2559

ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร เนื่องในโอกาสขึ้นปีพ.ศ. 2559 ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ในตำแหน่งต่างๆ รวม 26 ตำแหน่ง

สำหรับสมาชิกที่ชื่นชอบการทำงานด้านการเงิน การธนาคาร และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการ สามารถสมัครงานออนไลน์ โดยเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศค่ะ

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการจัดการทางการเงิน ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 2
 2. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ
 3. ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจแฟ็กเตอริง
 4. ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME / ด้านธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM) สังกัดสำนักงานธุรกิจลาดพร้าว
 5. ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
 6. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
 7. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริหารเงินและตลาดทุน
 8. ทีม SME Customer Relationship Management (CRM)
 9. ทีม Government & State Enterprise Analyst
 10. ทีม SME Customer Segment & Insight (Market Reserach)
 11. รับสมัครงานคนพิการ
 12. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ พัฒนาข้อเสนอและคุณค่าลูกค้าธนบดี
 13. ลูกจ้างรายวัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Meeter Greeter ประจำสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
 14. ทีม SME Marketing Communication and Event
 15. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
 16. ทีม SME Sales Performance Monitoring
 17. ทีม SME Process Improvement
 18. ทีม SME Commecial Product
 19. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน
 20. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนากระบวนการ
 21. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารความเสี่ยงด้านตลาด
 22. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์บัตร
 23. เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager) สายงานธุรกิจขนาดใหญ่
 24. Relationship Manager (RM) ด้านธุรกิจสัมพันธ์ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่
 25. Account Officer (AO) ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่
 26. ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานธนาคารกรุงไทย