[ตำแหน่งงานว่าง] ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน เดือน กค.32 ตำแหน่ง

0
26076

ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด กำลังเปิดรับสมัครงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยครั้งนี้มีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 32 ตำแหน่ง ซึ่งมีตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการด้วย สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทย ให้ตรวจสอบตำแหน่งงานที่ต้องการ และคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อสมัครงานออนไลน์กับธนาคารกรุงไทยได้ทันที

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

 

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 2 (SME TEAM)
 2. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ กลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต ทีมกลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต
 3. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ทีมส่งเสริมกิจกรรมการตลาด
 4. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
 5. โครงการ Management Trainee for Credit Analyst (MTCA) รุ่นที่ 6 ปี 2559 สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking)
 6. ลูกจ้างทำหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม (Field Collection)
 7. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 2 (CBC TEAM)
 8. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายการบัญชี
 9. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคกลางและภาคตะวันออก
 10. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจสวนมะลิ
 11. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า (ทำงานเป็นผลัด)
 12. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ด้านสินเชื่อ SME (AO-L), (AE-L) สำนักงานธุรกิจบางบอน
 13. หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่บริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยภูมิภาค (พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก)
 14. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ
 15. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานบริการร้านค้าสมาชิก ฝ่ายพัฒนาบริหารบัตรและร้านค้าสมาชิก
 16. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานบริหารและติดตั้งเครื่องบริการร้านค้าสมาชิก ฝ่ายพัฒนาบริหารบัตรและร้านค้าสมาชิก
 17. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาร้านค้าสมาชิกรับบัตร ฝ่ายพัฒนาบริหารบัตรและร้านค้าสมาชิก
 18. ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่
 19. เจ้าหน้าที่ Sales & Structuring ทีม Sales & Structuring (งานด้าน Corporate Sales)
 20. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพและพัฒนากระบวนการสินเชื่อรายย่อย
 21. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือทางสถิติสินเชื่อรายย่อย
 22. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
 23. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ธุรกิจ งานพัฒนาระบบ Supply Chain
 24. หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยนครหลวง และTOP Developers (งาน Mortgage De…
 25. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 26. ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร (Corporate Strategy)
 27. รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ
 28. ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)
 29. ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager – Corporate Banking)
 30. ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager / Account Officer – Corporate Banking)
 31. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
 32. ด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Strategic Planning – Wholesale Banking)

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานธนาคารกรุงไทย