ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รับสมัครงานทั่วประเทศ ทุกวุฒิการศึกษา มากกว่า 100 ตำแหน่ง

0
5182

เราดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจและพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกและสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจแก่พนักงานที่เป็นเหมือนครอบครัวของเรา แม้ว่าจะมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่เรามีเป้าหมายและความปรารถนาในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน แบ่งปันเส้นทางและวิสัยทัศน์เดียวกันซึ่งเป็นการสร้าง “โอกาสไร้ขีดจำกัดในอนาคต” นี่เป็นคำพูดของผู้บริหารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจรวมถึงการให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของวิสัยทัศน์ 2020 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเกี่ยวกับธุรกิจและพนักงานได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาพนักงานในระดับต่างๆ และกลุ่มงานทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะพนักงานผู้มีศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้นำในอนาคต เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โปรแกรมพัฒนาความสามารถในทุกๆ ด้านได้รับการออกแบบรวมถึงการปรับปรุงสมรรถนะในการบริหาร สมรรถนะในการทำงาน สมรรถนะการเป็นผู้นำตลอดจนโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงในการสร้างรากฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่างไทยเบฟ คลิกเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อตรวจดูคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สนใจ และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับไทยเบฟเวอเรจ

ตำแหน่งงานว่างไทยเบฟ

  null
 1. หัวหน้างานธุรการ
 2. Senior HCBP Associate – HCD
 3. หัวหน้าจุดรับซื้อ – TBR (จ.นครสวรรค์)
 4. เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-อุบลราชธานี
 5. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ศรีสะเกษ Sales
 6. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-หนองคาย
 7. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-สระบุรี
 8. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-มหาสารคาม
 9. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ฉะเชิงเทรา
 10. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-พระนครศรีอยุธยา
 11. เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-ปราจีนบุรี
 12. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-นนทบุรี
 13. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-ลพบุรี
 14. เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-ปทุมธานี
 15. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 16. หัวหน้าแผนกบัญชี – MTM
 17. เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติเบียร์-ออนเทรด(ภาค)-นครราชสีมา
 18. เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการขนส่ง
 19. Warehouse Officer
 20. Warehouse Administrative Officer
 21. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อในประเทศ
 22. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-นครนายก
 23. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-ห้วยขวาง
 24. เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-แพร่
 25. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-สุรินทร์
 26. เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-สกลนคร
 27. เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-สระแก้ว Sales
 28. เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-ชลบุรี Sales
 29. หัวหน้าส่วนสนับสนุนสื่อสารองค์กร
 30. Sales Staff -Cash Van-สกลนคร
 31. เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-สุพรรณบุรี
 32. หัวหน้าแผนกขาย_NAB ภาคอีสาน
 33. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรบรรจุน้ำดื่ม – สายการผลิตสุรา (จ.แก่นขวัญ)
 34. หัวหน้าจุดรับซื้อ – TBR (ขอนแก่น)
 35. เจ้าหน้าที่บัญชีเบียร์-ขอนแก่น
 36. Logistics Network Analysis Associate
 37. เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-เชียงใหม่
 38. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา (สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช)
 39. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
 40. เจ้าหน้าที่ขาย-NAB (ภาคเหนือ)
 41. Chef (Food & Beverage)
 42. เจ้าหน้าที่บริการสำนักงานภายนอกอาวุโส
 43. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 44. เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-สมุทรสาคร
 45. Store Officer
 46. หัวหน้าส่วนทะเบียนทรัพย์สิน
 47. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-เลย
 48. เจ้าหน้าที่สโตร์ -แคชแวน-นครราชสีมา
 49. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.นครปฐม)
 50. เจ้าหน้าที่ธุรการ – สายการผลิตสุรา (จ.นครปฐม)
 51. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่
 52. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานอาวุโส-กรุงเทพฯ
 53. Learning Design and Deliver Specialist – Core and Leadership
 54. เจ้าหน้าที่งานบริหารและประสานงานประชุม (ในประเทศ)
 55. Human Capital Business Partner Senior Associate
 56. ช่างเทคนิค (งานไฟฟ้า) – สายการผลิตสุรา
 57. วิศวกร (งานไฟฟ้า) – สายการผลิตสุรา

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างไทยเบฟ