ตำแหน่งงานว่าง สายการบิน Thai Lion Air (ไทยไลอ้อนแอร์) เปิดรับสมัคร 17 ตำแหน่ง คลิกเลย!!!

0
15398

Thai Lion Air is hiring Staffs And offering you the opportunity to become part of the leading team that connects Bangkok to various cities and destinations via our Hub of the ASEAN.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมงานกับไทยไลอ้อนแอร์ คลิกเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับไทยไลอ้อนแอร์

ตำแหน่งงานว่าง

  null
 1. Ticketing Service Officer
 2. Passenger Service Officer
 3. In-flight Services Officer (Operation)
 4. Airline Application
 5. Network Engineer
 6. Senior Passenger Service Officer
 7. Passenger Service Team Leader
 8. In-flight Service Loader (อินไฟล์ทเซอร์วิสโหลดเดอร์)
 9. Online Sales Supervisor
 10. International Sales Executive Officer (East Asia, South Asia, South East Asia)
 11. Sales Executive Officer (North, South, North Eastern)
 12. Senior Sales Data Analyst
 13. Senior Partnership and Ancillary Officer
 14. Loader : พนักงานขนถ่ายสัมภาระเครื่องบิน (ประจำสถานีดอนเมือง)
 15. Senior Load control (Redcap)
 16. Senior Sales Officer
 17. Housekeeper (พนักงานแม่บ้าน)

 

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างไทยไลอ้อนแอร์