ตำแหน่งงานว่าง โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงานสาธารณสุข 23 ตำแหน่ง 200 อัตรา ทุกวุฒิ 23-27 ธ.ค.

0
2909

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 23 ตำแหน่ง รวม 200 อัตรา ทุกวุฒิการศึกษา โดยผู้สนใจตำแหน่งงานว่างราชวิถี ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

ร่วมงานกับรพ.ราชวิถี

ตำแหน่งงานว่างราชวิถี

 1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
 2. เภสัชกร จำนวน 6 อัตรา
 3. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 4. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 50 อัตรา
 5. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 7. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 8. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 17 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 11 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนว 1 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 14. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 15. นายช่างเทคนิค จำนวน 6 อัตรา
 16. เจ้าพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 3 อัตรา
 17. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 18. พนักงานกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา
 19. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา
 20. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 28 อัตรา
 21. พนักงานเปล จำนวน 8 อัตรา
 22. พนักงานบริการ จำนวน 28 อัตรา
 23. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานตำแหน่งงานว่างราชวิถี

ให้ผู้สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานว่างราชวิถี กรมการแพทย์ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่างราชวิถี