ตำแหน่งงานว่าง SME Bank เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร 3 ตำแหน่ง

0
2501

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร โดยผู้สนใจสมัครงาน SME Bank ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน SME Bank

ตำแหน่งงานว่าง SME Bank

  1. เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานที่ผู้จัดการ-ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกลยุทธ์องค์กรและแผนงาน ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่) 1 คน
  2. เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่) 2 คน
  3. เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงบประมาณ ฝ่ายกลยุทธ์แผนงานและวิจัย (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่) 1 คน

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง SME Bank