ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน 15 ตำแหน่ง มีตำแหน่งสำหรับคนพิการ รับถึง 30 ก.ย.

0
1612

ธนาคารกรุงไทย จำกัด กำลังมองหาบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงผู้พิการ สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนขององค์กร คลิกลิงก์ตำแหน่งที่สนใจ เพื่อดูรายละเอียดและสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

แบงค์กรุงไทย รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สำนักงานธุรกิจเทพศิรินทร์
 2. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (SME Account Officer – Large) สำนักงานธุรกิจสะพานขาว
 3. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (SME Account Officer – Large) สำนักงานธุรกิจชัยภูมิ
 4. หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจสระบุรี
 5. สมัครงานสำหรับผู้พิการ
 6. หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช
 7. หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจกระบี่
 8. หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจรามอินทรา
 9. ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / หัวหน้าส่วน ผู้บริหารทีมย่อย สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
 10. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สังกัดฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
 11. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงานแผนการเงินสายงานและสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
 12. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
 13. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สังกัดฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
 14. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงานแผนการเงินสายงานและสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
 15. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

ระยะเวลารับสมัครงาน แบงค์กรุงไทย

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน แบงค์กรุงไทย สามารถสมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562