ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ประจำเดือนสิงหาคม 10 ตำแหน่ง

0
1881

ประกาศรับสมัครงานธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย กำลังเปิดรับสมัครพนักงานในหลากหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ออเธอะไรสเทลเลอร์ ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนัั้น หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถ และมีใจรักด้านบริการ ธนาคารยินดีอย่างยิ่งที่จะพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกท่านเป็นหนึ่งในทีมของธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมเติบโตและก้าวไปพร้อมๆ กัน

สำหรับสมาชิกที่สนใจประกาศรับสมัครงานธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนสิงหาคม สามารถคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อดูตำแหน่งงานว่าง และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

 

ประกาศรับสมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสุราษฎร์ธานี
  2. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ดูแลความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธนบดี (ประจำสาขาสยามพารากอน)
  3. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ดูแลความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธนบดี (สังกัด Wealth Hub Center)
  4. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาธุรกิจการเงิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการเงิน
  5. รองผู้อํานวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวโสุ / เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (Sales Performance Monitoring)
  6. หัวหน้าส่วน ผู้จัดการ – รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน ฝ่ายสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน
  7. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน ฝ่ายสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน
  8. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ Business Management
  9. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ Sales & Structuring
  10. รองผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Channel Management

 

 คลิกเพื่ออ่าน>>>>ประกาศรับสมัครงานธนาคารกรุงไทย