ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร 10 ตำแหน่งงานว่าง ล่าสุดเดือนพฤษภาคม

0
13076

ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงานล่าสุด เดือนพฤษภาคม มีตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ 10 ตำแหน่งด้วยกัน ทั้งนี้ สมาชิกที่สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทย สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับได้จากเอกสารต้นฉบับ นอกจากตำแหน่งงานว่างจำนวน 10 ตำแหน่งที่นำมาเสนอแล้ว ยังมีตำแหน่งงานว่างอื่นๆ อีกหลายสิบตำแหน่ง หากสนใจก็คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งกันได้ และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารความเสี่ยงด้านตลาด
  2. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
  3. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ควบคุมงานประเมินราคา งานประกันภัยและบสย.
  4. ด้านสินเชื่อธุรกิจ SME (AO) สังกัดสำนักงานธุรกิจสมุทรสาคร
  5. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานบริหารแบรนด์
  6. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานบริหารสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  7. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสบริการจัดการทางการเงิน ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 2 (กรุงเทพและต่างจังหวัด)
  8. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานนักลงทุนสัมพันธ์
  9. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ
  10. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานธุรกิจสถาบันการเงินในประเทศ

 

เอกสารต้นฉบับ ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารกรุงไทย