ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี-โท

0
1682

มาร่วมงานกับกสิกรไทยกันดีกว่ากับตำแหน่ง…

ร่วมงานกับกสิกรไทย

ตำแหน่งงานธนาคาร

  • Co-Brand Credit Cards Business and Marketing Development Manager

รายละเอียดงาน

  • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy), วางแผนงาน (Marketing Planning) และจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion Activity) ตลอดจนควบคุมดูแลงานและประเมินผลการจัดกิจกรรม
  • สนับสนุนและส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าใหม่ / เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ถือครองให้กับลูกค้าธนาคารและเพิ่มรายได้ให้กับธนาคารโดยจัดสรรผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วมให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • วิเคราะห์ข้อมูลของฐานสมาชิกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วม เพื่อค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภคและตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้
  • เพื่อวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วม (Co-Brand Credit Card) ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างกำไรให้กับธนาคาร ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ธปท., นโยบายของธนาคาร วีซ่า มาสเตอร์การ์ด
  • เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วม ที่ออกแบบ / ปรับปรุงได้รับการประสานงานและการวางกระบวนการ / ระบบงานให้สามารถนำเสนอต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันตามแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้ร่วมงานกับกสิกรไทย

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโททางด้านการตลาด การจัดการ การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาดดิจิตอล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ตรงหรือผ่านงานด้านธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ง่ายๆได้เลยที่
https://bit.ly/2PJu9UQ