ธนาคารออมสิน ประกาศรับสมัครงาน วุฒิม.3-ป.โท บัดนี้ถึง 30 ธค.58

0
111080

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร

ก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคม 2558 ธนาคารออมสินได้มีประกาศรับสมัครงานธนาคาร ตั้งแต่วุฒิ ม.3, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ซึ่งการสมัครงานธนาคารออมสิน ก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการรับสมัครงานธนาคาร ปี 2557 ซึ่งก็คือ ต้องสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงานอย่างละเอียด หากพบว่าตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบก็จะทำเรียกทำการทดสอบหรือสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกประวัติไว้ ธนาคารออมสินจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

สมัครงาน ธนาคารออมสิน

สมัครงานธนาคารออมสิน

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

  1. ลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

  2. ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

  3. ลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้แก่ ช่างเขียนแบบ , ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิค , ช่างยนต์ , ช่างภาพ และช่างศิลป์

  4. ลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์

 

เกี่ยวกับการรับสมัครงานธนาคารออมสิน

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัคร หรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

***ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารฯ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็บเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน หากมีผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211.2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>สมัครงานธนาคารออมสิน