ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท รับถึง 31 ต.ค.

0
3011

ธนาคารออมสิน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย อัตราเงินเดือน 12,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานธนาคารออมสิน สามารถสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานออมสิน วุฒิป.6

ตำแหน่งงานว่าง

 • ลูกจ้างเหมาจ่าย จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษาทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร และรับ-ส่ง เอกสาร เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ธนาคารออมสิน

 1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
 2. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ
  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
  ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
  ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
  พ.ศ.2559
 4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์
  ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
  ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 5. อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม : สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยรับรอง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานออมสิน วุฒิป.6