ธนาคารเกียรตินาคิน รับสมัครงาน 19 ตำแหน่ง ด่วน!!!

0
625

ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดรับสมัครบุคคล ชาย/หญิง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน หากบุคคลใดสนใจสมัครงานธนาคาร เกียรตินาคิน สามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ตรวจสอบ และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานว่าง

 1. IT Technical & Processing Audit
 2. การตลาดสินเชื่อธุรกิจ (Relationship Assistant Manager – Manager)
 3. บริหารสินเชื่อธุรกิจ (Assistant manager – Manager)
 4. BI / Data Warehouse Developer (Officer – Sr. Manager)
 5. บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้ารายย่อย (Assistant Manager – Manager)
 6. Business Analyst: พัฒนาธุรกิจ / พัฒนาระบบงาน (Officer – Manager)
 7. Tele Sale ประกันรถยนต์ / สินเชื่อ
 8. บริหารความเสี่ยงด้านแบบจำลอง (Assistant Manager – Manager)
 9. Data Analytic Audit
 10. Relationship Manager (พัฒนาธุรกิจสาขา)
 11. ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal)
 12. บริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร (Corporate Communication)
 13. สอบทานรายการซื้อขายหลักทรัพย์ (Compliance Surveillance)
 14. พัฒนางานปฏิบัติการ ( Assistant Manager – Manager)
 15. .NET / JAVA Developer (Officer – Assistant Manager)
 16. เบิกจ่ายและสนับสนุน ( Assistant Manager – Manager)
 17. พัฒนาผลิตภัณฑ์ – เงินฝาก ประกัน สินเชื่อรายย่อย (Assistant Manager – Manager)
 18. System Analyst (Asst. Manager – Sr. Manager)
 19. IT Enterprise Architect (VP – SVP)

วิธีรับสมัครงานธนาคาร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานธนาคาร เกียรตินาคิน ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับ และดูรายละเอียดโดยการคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ จากนั้นสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานธนาคาร