ธนาคารไทยพาณิชย์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี (ประจำสาขา)

0
3070

สมัครงานธนาคาร วุฒิปริญญาตรี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ประจำสาขา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์วางแผนการเงิน โดยต้องการบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงานธนาคาร วุฒิปริญญาตรี ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

งานธนาคาร ไทยพาณิชย์

สมัครงานธนาคาร วุฒิปริญญาตรี

ตำแหน่งงานว่าง

  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์วางแผนการเงิน (ประจำสาขา) (Wealth Relationship Manager/ Officer) 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆ ของทางธนาคาร รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ และสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้าน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
  2. มีประสบการณ์ด้านการลงทุนหรือประกัน อย่างน้อย 2 ปี
  3. มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant หรือ Single License) และมีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ของสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
    มีบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ และ มนุษยสัมพันธ์ ที่ดี
  4. สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ ได้

 

วิธีการสมัครงานธนาคาร

ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว มาที่ Email: [email protected] หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ Recruitment Center ชั้น G  ตึก SCB Park Plaza West ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ทุกวันทำการของธนาคาร ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-544-1398, 092-265-1538