ธอส.รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา สมัครงานออนไลน์ ถึง 21 ก.พ.

0
11499

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงาน ธอส. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงาน ธอส.

ตำแหน่งงานธนาคาร

  • พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงาน ธอส.

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ธอส. สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ธอส.