<งานธนาคาร 2563> ธอส.รับสมัครพนักงาน/ลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท

0
7786

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคารและลูกจ้างธนาคาร ในตำแหน่งพนักงานสอบทานสินเชื่อ และ
ลูกจ้างธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ในส่วนของผู้ที่สนใจประกาศ ธอส. รับสมัครงาน ให้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต

ธอส. รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานสอบทานสินเชื่อ

ผู้ที่สนใจประกาศ ธอส. รับสมัครงาน ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนี้ สามารถสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 ตุลาคม 2562 โดยคลิกดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากลิงก์ตำแหน่งงาน

ลูกจ้างธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ผู้ที่สนใจประกาศ ธอส. รับสมัครงาน ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนี้ สามารถสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 โดยคลิกดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากลิงก์ตำแหน่งงาน

เอกสารต้นฉบับ>>>ธอส. รับสมัครงาน