ธอส. รับสมัครลูกจ้างธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานขับรถ วุฒิม.ต้นขึ้นไป 8 อัตรา รับถึง 9 ก.พ.

0
3081

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถธนาคาร วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้นขึ้นไป ถึงปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา โดยผู้สนใจลูกจ้างขับรถ ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563

ลูกจ้างขับรถ ธอส.

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานขับรถ จำนวน 8 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้างขับรถ ธอส.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้างขับรถ ธอส. ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ๋ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 9 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ลูกจ้างขับรถ ธอส.