ธ.ก.ส.รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างด้านวิเคราะห์ข้อมูล 2 อัตรา วุฒิป.ตรี ฝากประวัติถึง 13 ธ.ค.

0
2326

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นแบบสัญญาจ้าง ประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Fraud Detection) จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานกับ ธ.ก.ส. ให้ฝากประวัติที่เว็บไซต์ของธนาคารภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

สมัครงานกับ ธ.ก.ส.

ตำแหน่งงานธนาคาร

  • วิเคราะห์ข้อมูล (Fraud Detection) จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานกับ ธ.ก.ส.

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานกับ ธ.ก.ส. ฝากประวัติที่เว็บไซต์ของธนาคาร ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยคลิกเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อดูรายละเอียดการสมัครงาน

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานกับ ธ.ก.ส.