เปิดสอบราชการ! สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา

0
2742

สมัครสอบราชการ สนข.

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีประสงค์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน ทั้งหมด 13 อัตรา

ผู้ที่สนใจ สมัครสอบสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน สนข

สมัครสอบ สนข.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 7 ตำแหน่ง
  2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) จำนวน 4 ตำแหน่ง
  4. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

การสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ สามารถสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://job.otp.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ งานราชการที่เปิดสอบ