บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด รับสมัคร เลขานุการ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา

0
2318

สมัครงาน ทางด่วน โทลล์เวย์

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ดำเนินธุรกิจสัมปทานจากกรมทางหลวง ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทางยกระดับ จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานซ่อมบำรุงรักษาทาง และการให้บริการความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตั้งแต่ดินแดง – อนุสรณ์สถาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ (ตามหน้าที่ ที่ ก.ล.ต. กำหนด) จำนวน 1 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน ทางด่วน โทลล์เวย์ ตามประกาศรับสมัครงานบริษัทดังกล่าวนี้ ให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือสมัครด้วยตนเอง

สมัครงานทางยกระดับดอนเมือง

สมัครงาน ทางด่วน โทลล์เวย์

ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ

 • เลขานุการบริษัท จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือหากจบปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์โดยรวม 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทมหาชน หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ พรบ.บริษัทมหาชน และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหากเคยเป็นเลขานุการบริษัทตามกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
 4. มีประสบการณ์การบริหารจัดการอย่างน้อย 5 ปี
 5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office) และทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี – ดีมาก

 

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล
 5. ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
 9. รางวัลพนักงานสถิติการทำงานยอดเยี่ยม
 10. เครื่องแบบพนักงาน
 11. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 12. กีฬาประจำปี
 13. ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติเป็นกะ)
 14. ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
 15. กิจกรรมวันเกิดพนักงาน

 

วิธีการสมัครงาน ทางด่วน โทลล์เวย์

สำหรับผู้ที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถสมัครงานผ่านทาง Website หรือ จดหมาย หรือสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานการศึกษา
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
 5. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 40/40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2792-6531 – 6536 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
E-mail address: [email protected][email protected], [email protected]
เวบไซต์ของบริษัทฯ www.tollway.co.th