บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) รับสมัครเจ้าหน้าที่ 15 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา

0
5354

สมัครงาน รถไฟฟ้า กรุงเทพ

เริ่มต้นสมัครงานกับ BMCL ด้วยการลงทะเบียนสมัครงานทาง Website BMCL ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อ ผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัครเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน กรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

สมัครงานรถไฟฟ้ากรุงเทพ

 สมัครงาน รถไฟฟ้า BMCL

ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ

 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสื่อการสอน  จำนวน 2 อัตรา

 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ   จำนวน 1 อัตรา

 3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรการทั่วไป  จำนวน 3 อัตรา

 4. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร  จำนวน 1 อัตรา

 5. เจ้าหน้าที่จัดการระบบค่าโดยสาร  จำนวน 1 อัตรา

 6. เลขานุการ  จำนวน 2 อัตรา

 7. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ (.NET โปรแกรมเมอร์)  จำนวน 2 อัตรา

 8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

 9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและผลปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

 10. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ  จำนวน 10 อัตรา

 11. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี  จำนวน 100 อัตรา

 12. เจ้าหน้าที่พัฒนาเชิงพาณิชย์  จำนวน 1 อัตรา

 13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา

 14. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ  จำนวน 2 อัตรา

 15. วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณ และ SCADA จำนวน 2 อัตรา

 

วิธีการสมัครงาน รถไฟฟ้า BMCL

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า กรุงเทพ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยการคลิกลิงก์ที่แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งแต่ละตำแหน่งปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน รถไฟฟ้า กรุงเทพ