บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ วุฒิปวส./ป.ตรี 27 เม.ย.-11 พ.ค.

0
2128

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงาน รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ให้สม้ครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2563

สมัครงาน รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/