บริษัท วิงสแปน รับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานให้กับการบินไทย ประจำกองบัตรโดยสาร สาขาในกรุงเทพ แจ้งผลสัมภาษณ์ทันที

0
4005

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร สำหรับผู้สนใจสมัครงานกับการบินไทย รีบโทรเพื่อสอบถามรายละเอียดแบบด่วนๆ เลยค่ะ

สมัครงานกับการบินไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 • Ticketing Reservation (Agent1) ประจำกองบัตรโดยสารสำนักงานขาย (HA) สำนักงานสาขาหลานหลวง,สำนักงานสาขาสีลม,สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

คุณสมบัติของผู้สมัครงานกับการบินไทย

 • เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการคำนวณ
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้ทุกวัน รวมทั้งวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตาม Roster ที่จัดให้
 • ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) หรือผ่านการทดสอบ THAI-TEP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

เอกสารที่ต้องใช้สมัครงานกับการบินไทย

 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม)
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ กำหนด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 • การปฏิบัติงาน ต้องปฎิบัติงานหมุนเวียนตามสาขาสำนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้ง 3 แห่งได้ดังนี้
 1. สำนักงานสาขาสีลม
 2. สำนักงานสาขาวิภาวดี
 3. สำนักงานสาขาหลานหลวง


***แจ้งผลสัมภาษณ์ทันที***
สนใจโทรเลย 02-545-1538 / คุณมนตรี