บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งงานว่าง กรุงเทพ/ตจว.

0
42811

ประกาศรับสมัครงานบริษัทวันนี้ โดย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครพนักงานประจำ โดยตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับในครั้งนี้ มีจำนวน 20 ตำแหน่ง เป็นการปฏิบัติงานในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานบริษัทวิทยุการบิน ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

สมัครงานบริษัท

ตำแหน่งงานว่าง วิทยุการบิน

 1. ธุรการ ปฏิบัติงานที่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย…
 2. ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย…
 3. สแปร์ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย…
 4. ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย…
 5. ธุรการ ปฏิบัติที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 6. ช่างซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์งานโทรศัพท์ ประจำ…
 7. พนักงานช่างเทคนิค (ขึ้นเสาสัญญาณวิทยุ…
 8. ธุรการ ปฏิบัติที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 9. สแปร์ช่างเทคนิค ประจำ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย…
 10. ธุรการ ปฏิบัติที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 11. ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย…
 12. ช่างเทคนิคโยธา ประจำวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร…
 13. ธุรการ ปฏิบัติงานที่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย…
 14. ช่างซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์งานโทรศัพท์ ประจำ…
 15. ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย…
 16. ช่างเทคนิคโยธา,ช่างก่อสร้าง ประจำหน่วยงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย…
 17. ช่างประจำอาคาร ประจำวิทยุการบิน (สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ)
 18. พนักงานช่างเทคนิค (ขึ้นเสาสัญญาณวิทยุ…
 19. ช่างเทคนิคโยธา ประจำวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร…
 20. ช่างเทคนิคโยธา,ช่างก่อสร้าง ประจำหน่วยงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย…

คลิก>>>สมัครานบริษัทวิทยุการบิน