บริษัท แพนไทยแอร์ รับสมัครพนักงาน ประจำสนามบิน หลายอัตรา

0
19068
บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ในตำแหน่ง Customer Service Agent จำนวนหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า – ออก เที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ ให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. CUSTOMER SERVICE AGENT หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 1. สัญชาติไทย
 2. เพศชาย ผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
 3. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 4. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 5. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
 6. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีคะแนน TOEIC อย่างต่ำ 500 คะแนน และมีผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่มายื่นใบสมัคร
 8. อายุไม่เกิน 30 ปี

 

สวัสดิการ

 1. เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท (ปรับขึ้น 16,500 บาท หลังผ่านการประเมินผลงาน)
 2. ที่พัก หรือ ค่าเดินทาง 3,000 บาท
 3. เบี้ยขยัน
 4. ค่าล่วงเวลา
 5. ค่าเข้างานผลัดกลางคืน วันละ 200 บาท
 6. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 7. โบนัส (สำหรับพนักงานที่อายุงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป)
 8. เครื่องแบบ
 9. วันลาพักร้อน
 10. ประกันสังคม

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 2. ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 6. สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด

สนใจส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและผลคะแนน TOEIC ได้ที่
[email protected] เท่านั้น
อ้างอิงที่มา thaicabincrew