บริษัท แพนไทยแอร์ รับสมัครพนักงาน Customer Service ประจำ”สายการบินไทย”

0
2486

สมัครงานสายการบิน

บริษัท แพนไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคล ชาย/หญิง เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำสายการบินไทย ตำแหน่ง Customer Service Agent โดยผู้สนใจสมัครงาน สามารถโทรฯ สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานสายการบิน

สมัครงานสายการบิน

บริษัท แพนไทย แอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปฏิบัติประจำสายการบินไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (CHECK-IN) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก
 • ให้บริการโดยทำหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร เที่ยวบินภายในประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครงานสายการบิน

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. เพศชาย ผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
 4. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 5. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
 6. มีทักษะในการสื้่อสาร มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 8. ต้องมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป
 9. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

เอกสารประกอบการสมัครงานสายการบิน

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 4 รูป (รูปถ่ายต้องใส่สูทดำ เชิ้ตขาวมีปก)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 แผ่น
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 แผ่น
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 4 แผ่น
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา 4 แผ่น
 6. สำเนาใบปริญญาบัตร 4 แผ่น
 7. สำเนาผลคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป 4 แผ่น
 8. สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) 4 แผ่น (สำหรับเพศชาย)
 9. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ฉบับ สำเนา 3 ฉบับ จากโรงพยาบาลรัฐบาล หรือเอกชนเท่านั้น
 10. ผลตรวจอาชญากรรมตามกฏหมาย จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวจริง 1 ฉบับ สำเนา 3 ฉบับ

สวัสดิการที่จะได้รับ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 3. โบนัส (สำหรับพนักงานที่อายุงาน มากกว่า 2 ปีขึ้นไป)
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. วันลาพักร้อน
 6. ประกันสังคม
 7. ค่าเดินทาง 3,000 บาท/เดือน

หากสนใจสมัครงานสายการบิน ส่ง Resume / CV + ผลคะแนน TOEIC + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่ E-Mail : [email protected] หรือ

สอบถามการเขียนใบสมัครที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-583-0889 หรือ 091-226-5007 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. ติดต่อคุณรวีภัทร / คุณอชิรญา