บริษัท โอสถสภา เปิดรับสมัครพนักงานประจำทุกสาขาวิชาชีพ กรุงเทพ/ตจว. งานดี สวัสดิการเพียบ

0
16563

ประกาศรับสมัครงานบริษัท โอสถสภา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ทุกสาขาวิชาวิชาชีพ เพื่อเลือกสรรให้ปฏิบัติงานทั้งในสาขากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกระดับวุฒิการศึกษา ครั้งนี้มีตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ 51 ตำแหน่ง หากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานบริษัทชั้นนำ บริษัท โอสถสภา จำกัด ที่เปิดรับให้สมัครงานออนไลน์ โดยคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ร่วมงานกับบริษัทโอสถสภา

ค้นหาตำแหน่งงานโอสถสภา

 1. Marketing Executive
 2. Agent (Distributor) Sales
 3. Packaging Executive
 4. Key Account Executive
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง
 6. พนักงานช่างควบคุมเครื่องจักร,พนักงานการผลิต…
 7. Sales & Marketing Executive
 8. Engineer (QA-Laboratory)
 9. ช่างไฟฟ้า PLC (หัวหมาก-อยุธยา)
 10. ช่างเป่าฟิล์ม
 11. Beverage Process Development Executive
 12. Engineer (Production)
 13. เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง
 14. Agent (Distributor) Sales
 15. Engineer (Production)
 16. Beverage Process Development Executive
 17. Key Account Executive
 18. Digital Solution Architecture
 19. Marketing Executive
 20. หัวหน้างานบัญชีต้นทุน Costing Lead
 21. ช่างไฟฟ้าอุปกรณ์
 22. Engineer (QA-Laboratory)
 23. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ควบคุมเครื่องคัดเลือกผ…
 24. ช่างเป่าฟิล์ม
 25. พนักงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์
 26. ฝ่ายผลิต โรงงาน m ทำงานที่ โอสถสภา หัวหมาก
 27. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/ผู้ช่วยหัวหน้าชุดควบคุมคุณภาพ
 28. ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
 29. Sales & Marketing Executive
 30. ช่างไฟฟ้า (PLC)
 31. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/ผู้ช่วยหัวหน้าชุดควบคุมคุณภาพ
 32. พนักงานช่างควบคุมเครื่องจักร,พนักงานการผลิต…
 33. ช่างไฟฟ้า PLC (หัวหมาก-อยุธยา)
 34. Payroll and Benefits Executive (Management)
 35. Engineer (Production)
 36. Agent (Distributor) Sales
 37. หัวหน้าชุดควบคุมเครื่องผลิตขวด/หัวหน้าชุดผสม-เตาหลอม
 38. ช่างซ่อมแม่พิมพ์/ช่างผสม-เตาหลอม
 39. Engineer (QA-Laboratory)
 40. Key Account Executive
 41. ช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
 42. ช่างเป่าฟิล์ม
 43. Beverage Process Development Executive
 44. ช่างไฟฟ้า PLC (หัวหมาก-อยุธยา)
 45. พนักงานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
 46. Digital Solution Architecture
 47. ช่างซ่อมแม่พิมพ์/ช่างผสม-เตาหลอม
 48. ผู้ช่วยเซลล์ 1 อัตรา (โอสถสภา)
 49. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด VANSALES โอสถสภา
 50. Electrical Engineer
 51. ช่างไฟฟ้าอุปกรณ์

คลิก>>>ค้นหาตำแหน่งงานโอสถสภา


อัพเดทวันที่ 13 กพ.2564

ประกาศรับสมัครงานบริษัท โอสถสภา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ทุกสาขาวิชาวิชาชีพ เพื่อเลือกสรรให้ปฏิบัติงานทั้งในสาขากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกระดับวุฒิการศึกษา ครั้งนี้มีตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ 35 ตำแหน่ง หากผู้ใดสนใจตำแหน่งงานบริษัทชั้นนำ บริษัท โอสถสภา จำกัด ที่เปิดรับให้สมัครงานออนไลน์ โดยคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ร่วมงานกับโอสถสภา

ตำแหน่งงานบริษัทชั้นนำ

 1. Sales & Marketing Executive
 2. Marketing Executive
 3. Beverage Process Development Executive
 4. พนักงานช่างควบคุมเครื่องจักร,พนักงานการผลิต…
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง
 6. Engineer (Production)
 7. เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง
 8. Key Account Executive
 9. ช่างเป่าฟิล์ม
 10. Engineer (QA-Laboratory)
 11. ช่างเป่าฟิล์ม
 12. พนักงานช่างควบคุมเครื่องจักร,พนักงานการผลิต…
 13. ช่างไฟฟ้า PLC (หัวหมาก-อยุธยา)
 14. Digital Solution Architecture
 15. Agent (Distributor) Sales
 16. ช่างไฟฟ้า PLC (หัวหมาก-อยุธยา)
 17. Packaging Executive – New Graduate
 18. Sales and Marketing Executive
 19. หัวหน้างานบัญชีต้นทุน Costing Lead
 20. Engineer (Production)
 21. Accounting Executive
 22. พนักงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์
 23. ฝ่ายผลิต โรงงาน m ทำงานที่ โอสถสภา หัวหมาก
 24. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/ผู้ช่วยหัวหน้าชุดควบคุมคุณภาพ
 25. Beverage Process Development Executive
 26. Packaging Innovation & Sustainability Executive
 27. Sales & Marketing Executive
 28. Electrical Engineer
 29. ช่างซ่อมแม่พิมพ์/ช่างผสม-เตาหลอม
 30. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ควบคุมเครื่องคัดเลือกผ…
 31. Packaging Innovation & Sustainability Executive
 32. ช่างไฟฟ้าอุปกรณ์
 33. Sales and Marketing Executive
 34. หัวหน้าชุดควบคุมเครื่องผลิตขวด/หัวหน้าชุดผสม-เตาหลอม
 35. ผู้ช่วยเซลล์ 1 อัตรา (โอสถสภา)

คลิก>>>ตำแหน่งงานบริษัทชั้นนำ