บริษัท โฮมโปร รับสมัครพนักงานแคชเชียร์ Part-time สาขาลำลูกกา

0
489

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ มหาชน (จำกัด) เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า เข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริม และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในทุกสายอาชีพ และมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตร่วมกับองค์กร สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งเปิดโอกาสก้าวสู่ การเป็นผู้นำขององค์กร

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน Part-time โฮมโปร สามารถอ่านรายละเอียดก่อนการสมัครงานได้จากด้านล่างนี้

งาน Part-time โฮมโปร

ตำแหน่งงานว่าง

 • พนักงานแคชเชียร์ Part-time

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องรับชำระเงิน ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 2. ตรวจนับเงินทอน ทั้งเหรียญและธนบัตร ให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนลงชื่อรับเงิน และเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงาน
 3. รับชำระเงินค่าสินค้าโดยใช้เครื่อง POS เครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่อคำนวณเงิน ประทับตรายางสินค้าและรับชำระเงิน ทั้งในรูปเงินสดและบัตรเครดิต รวมทั้งตรวจสอบเอกสารรายการส่วนลดต่างๆให้ถูกต้อง และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้า
 4. สรุปยอดเงินและนับเงินคงเหลือในลิ้นชักเมื่อจบงาน (Closing) รวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งใบรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
 5. สรุปยอดการชำระค่าสินค้าที่ขายผ่านเครื่องชำระบัตรเครดิตในแต่ละธนาคาร
 6. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเคาน์เตอร์ชำระเงินและเครื่อง POS

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน Part-time โฮมโปร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีภาวะผู้นำ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • รักงานบริการ
 • มีทักษะในการตัดสินใจทีดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีทัศนคติที่ดี
 • มีไหวพริบที่ดี

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าประจำสาขา
 • เงินรางวัล จากการขาย
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันลาหยุดงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน

เอกสารต้นฉบับ>>>งาน Part-time โฮมโปร