บริษัท KTBGS ในเครือกรุงไทย รับสมัครผู้บริหาร/พนักงานบริการ 16 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา วุฒิม.3 ขึ้นไป

0
13610

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) ในเครือธนาคารกรุงไทย ซึ่งให้บริการสนับสนุนธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครผู้บริหาร และพนักงานบริการ จำนวน 16 ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำด้านคุณภาพงานบริการ

ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานว่าง KTBGS ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับ KTBGS

ตำแหน่งงานว่าง KTBGS

 • ผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา
 • หัวหน้าส่วนสรรหาและว่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่จำกัดจำนวน
 • งานบริการบันทึกข้อมูล (Data Entry) 90 อัตรา
 • พนักงานทำความสะอาด ไม่จำกัดจำนวน
 • พนักงานสรรหา (ภาคสนาม) จำนวน 1 อัตรา
 • เลขานุการ จำนวน 2 อัตรา
 • หัวหน้าส่วนบริหารงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 • Marketing Communication Supervisor จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน Call Center Agent (พนักงานประจำ) จำนวน 11 อัตรา
 • พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา
 • พนักงานเดินเอกสาร/รับรองประชุม จำนวน 10 อัตรา
 • พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 10 อัตรา
 • เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานว่าง KTBGS