สมัครงาน!!! บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

0
6798

สมัครงาน ประกันภัยไทยวิวัฒน์

(update : 30/01/2019)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในทางด้าน ประกันภัยรถต์ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า และการประกันภัยประเภทอื่นๆ ทางบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ตระหนักว่า ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทที่สำคัญต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและความผาสุขของสังคมไทย ทั้งนี้บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ มีประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ ได้ด้านล่างครับ

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ราคา) – ส่วนงานตรวจสอบราคาความเสียหายรถยนต์ จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้
  • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ (ถ้ามีประสบการณืเกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. หัวหน้า / ผู้ช่วยหัวหน้า สินไหมรถยนต์ (ราคา) จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs
 3. Digital Marketing Coordinator

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Marketing, Computer Science, Mathematics, Statistics or related fields
  • Fresh graduates are welcome
  • Strong analytical skills
  • Must be data savvy and love crunching numbers
  • Experience in SQL is a plus
  • Good English communication skill (both written and verbal)
  • Detail oriented with superb prioritization, organization, and communications skills
  • A born team player with a passion for digital media
  • Eager to learn and to share knowledge
  • Age 21-30 years old
 4. Programmer / Software Developer

  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or IT related field.
  • Age 21-30 years old
  • At least 1-3 years’ experience in software development
  • Having experience in startup business is preferable.
  • Relational databases and developing web services
  • iOS and Android mobile application development
  • Web technologies including HTML5, Javascript, Laravel AJAX
  • Common third party APIs including Google, Facebook etc.
  • C, C#, .Net, Java, PHP, MySQL
 5. พนักงานเคลมประจำสาขา จำนวนสาขาละ 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ได้ /มีใบอนุญาตขับขี่
  • วุฒิ ปวช.–ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0-5 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาพัทยา, สาขาเชียงราย, สาขาแม่สอด, สาขจันทบุรี, สาขาหัวหิน, สาขาชลบุรี(เสมียน), สาขาสุราษฎร์
 6. เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สินและขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0 –5 ปี
  • ขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ /มีใบอนุญาตขับขี่
  • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้า คู่ค้า ได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง/ชาย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ
  • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้าได้
  • มีทักษะการใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี
 8. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • ขับรถจักรยานยนต์ได้ /มีใบอนุญาตขับขี่
  • วุฒิ ปวช. – ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0-5 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 9. เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิ ปวช. – ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0-5 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีใจรักการบริการ
  • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้ทุกสถานการณ์
 10. เจ้าหน้าที่ประสานงานสถิติ

  คุณสมบัติ :
  • รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติ
  • การทำเบิกค่าใช้จ่ายของ พนง.เคลม และ บ.เซอร์เวย์
  • จัดทำตารางการปฏิบัติงานของ พนง. ฝ่ายปฏิบัติการ
  • จบด้านสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • ขยัน รอบคอบ อดทน
 11. พนักงาน Sale TA จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0–5 ปี
  • สามารถออกปฏิบัติงาน ภาคอีสานเป็นครั้งคราว ( ประมาณ 1 ปี ออก 3 ครั้ง )
  • ขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ /มีใบอนุญาตขับขี่
  • รอบรู้ในเส้นทางการเดินทาง กทม.และต่างจังหวัดพอสมควร
  • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้า คู่ค้า ได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 12. พนักงาน Support Sales Dealers จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0–5 ปี
  • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้าได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 1231 ต่อ 5905,5910 แฟ็กซ์ : 02-6950808
Email: [email protected]

ลิงค์สมัครงานต้นฉบับ >>> ประกันภัยไทยวิวัฒน์