ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย รับพนักงานบัญชี การเงิน วุฒิป.ตรี/โท/เอก 17-31 ต.ค.

0
675

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 3-5 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายบริหาร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

  1. พนักงานบัญชี ระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี
  2. พนักงานบัญชี ระดับ 4 วุฒิปริญญาโท
  3. พนักงานบัญชี ระดับ 5 วุฒิปริญญาเอก

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ