ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับถึง 8 พ.ย.

0
828

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 3-4 ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ฺ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานรัฐิวสาหกิจ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หรือเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครงานได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ