ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 วุฒิป.ตรี 1 อัตรา รับถึง 30 ก.ย.

0
1102

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง กำลังเปิดรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ