กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงานราชการ เช็คตำแหน่งงานและวุฒิการศึกษาที่เปิดรับด่วน!!!

0
5993

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้โดย กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการประจำกรมการขนส่งทางบก รวม 8 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมการขนส่งทางบก ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักววิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมการขนส่งทางบก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ กรมการขนส่งทางบก ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ 

 

———————————————————————

อัพเดทประกาศวันที่ 6 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้โดย กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ กรมการขนส่งทางบก ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2565

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 7 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร งานราชการที่เปิดสอบ กรมการขนส่งทางบก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ กรมการขนส่งทางบก ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ