ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมธนารักษ์ เปิดสอบวุฒิ ม.3/ป.ตรี 20-26 ก.ย.

0
662

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมธนารักษ์มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และวุฒิปริญญาตรี

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมธนารักษ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  3. นักประเมินราคาทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานเหรียญกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดดังปรากฏในลิงก์แนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ