ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมทางหลวง วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 153 ตำแหน่ง 25 ต.ค.- 14 พ.ย.

0
338

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมทางหลวง จะดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 153 ตำแหน่ง คุณวุฒิระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมทางหลวง ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 100 ตำแหน่ง
  3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 ตำแหน่ง
  4. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่ชายแดนภาคใต้) จำนวน 3 ตำแหน่ง

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ