ประกาศรับสมัครงานราชการ อบจ.จันทบุรี 14 ตำแหน่ง 34 อัตรา

0
12413

งานราชการ จันทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยผู้สนใจสมัครงานราชการ จันทบุรี สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานราชการ จันทบุรี ตามประกาศรับสมัครงานราชการ อบจ.จันทบุรี ดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน อบจ.จันทบุรี

 งานราชการ จันทบุรี

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน 3 อัตรา
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิชการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 6. ครูอาสาพัฒนาการกีฬาประจำสนามกีฬา จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 5 อัตรา
 9. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 5 อัตรา
 11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 3 อัตรา
 12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 9 อัตรา
 13. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 14. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ จันทบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.chan-pao.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน