ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลเด็ก วุฒิม.3 – ป.ตรี 13 ตำแหน่ง 63 อัตรา 2-30 ก.ย.

0
1319

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน โรงพยาบาลเด็ก ตามประกาศรับสมัครงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562

สมัครงาน โรงพยาบาลเด็ก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
 2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
 7. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
 10. พนักงานบัตรรายงานโรค (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
 12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 27 อัตรา
 13. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา

การสมัครงาน โรงพยาบาลเด็ก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน โรงพยาบาลเด็ก