ประกาศรับสมัครงาน “อาจารย์” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วุฒิปริญญาเอก รับถึง 27 ธ.ค.

0
588

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

สมัครงาน อาจารย์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีรับสมัครงาน อาจารย์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน อาจารย์ สามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน อาจารย์