ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี (ผ่าน กพ.ภาค ก) 14 พ.ย.- 5 ธ.ค.

0
418

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครสอบเข้ารับราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ