ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส. รวม 21 อัตรา 21-28 ต.ค.

0
5029

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สำหรับผู้ที่สนใจสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562

สอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา
 3. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 6. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 2 อัตรา
 9. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา
 10. พี่เลี้ยง จำนวน 4 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสอบงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยดูรายละเอียดการสมัครได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานราชการ